16/ოქტომბერი/2023
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის (IES) ინგლისურენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ევროპისმცოდნეობა“ დოქტორანტ აითან ჰაჯიევას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება 30 ოქტომბერს, ორშაბათს, 12:00 საათზე თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის შუმანის აუდიტორიაში.
23/აგვისტო/2023
ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტის სპეციალისტის (დირექტორის ტექნიკური ასისტენტი) პოზიციაზე.
07/აგვისტო/2023
ევროკავშირის მხარდაჭერით დაარსებული  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს  მიღებას 2023–2024 სასწავლო წლისათვის  ინგლისურენოვან ინტერდისციპლინურ  სამაგისტრო პროგრამაზე "ევროპისმცოდნეობა", ევროპულ უნივერსიტეტებში მობილობის, ორმაგი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობითა და საჯარო და კერძო სექტორებში სტაჟირების შეთავაზებით. 
31/ივლისი/2023
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ ფარგლებში (ENPI/2012/306-124) შექმნილ ინტერდისციპლინურ და ინტერფაკულტეტურ ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამაზე "ევროპისმცოდნეობა".  
 
შემოგვიერთდით    
 
 
 
სიახლეების არქივი | კურსდამთავრებულები და დონორები | გალერეა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი © 2012